Bra brandår i regionen

Ingen människa omkom i bränder år 2018 på Västra Nylands räddningsverks område. Det har inte skett på 18 år.

– I medeltal dör det årligen fem människor på Västra Nylands räddningsverks område. Så år 2018 var ett mycket bra år ur det hänseendet och resultatet känns ännu bättre då man beaktar att invånarantalet har ökat i år med cirka 5 000 personer, säger räddningsdirektör Veli-Pekka Ihamäki och riskhanteringschef Tuomas Pälviä i ett pressmeddelande om det gångna årets statistik.

Även antalet personer som skadades i bränder minskade. Medeltalet är cirka sex, men år 2018 skadades tre personer allvarligt i bränder.

– Statistiken berättar åtminstone tre saker: man har kunnat förebygga olyckor, människor har räddats från bränder och invånarna på området har handlat rätt i vardagen för att främja säkerheten, konstaterar Ihamäki och Pälviä.

Torkan syns i statistiken

Enligt den preliminära statistiken hade räddningsverket 8 250 räddningsuppdrag under 2018. År 2018 var lite mer brådskande än åren i medeltal. Den torra sommaren och det ökade antalet terrängbränder påverkade detta. Terrängbränder släcktes i 320 fall, nästan dubbelt så ofta som året innan.

Färre trafikolyckor

Trafikolyckornas antal minskade jämfört med året innan. År 2018 var de 920 stycken, sextio färre än året innan. På Västra Nylands räddningsverks område omkom 12 personer i trafikolyckor och 615 personer skadades, av dem 67 allvarligt.

Räddningsuppdragen där djur var i fara ökade fortsättningsvis, år 2018 var de totalt 280 stycken, då det i medeltal har varit 200 stycken.

Fler ambulansuppdrag

Västra Nylands räddningsverks 21 akutvårdsenheter hade år 2018 totalt 40 747 alarm. Alarmens antal ökade med cirka 4 procent jämfört med år 2017.

Det var 23 138 alarm i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Hangö, Ingå och Raseborg hade 6 008 alarm. Högfors, Lojo, Sjundeå och Vihtis hade totalt 11 601 alarm. Drygt 12 procent av akutvårdsalarmen berodde på att man ramlade. Av alarmen berodde 23 procent på bröstsmärta, andningssvårighet eller cirkulationsstörning i hjärnan. Nästan lika stor andel, 21 procent, av alarmen berodde på försämring i det allmänna tillståndet.

ANDRA LÄSER