Välfärdsområdets presidier bekantade sig med staden längst ute på udden

Hangö visade sig från sin allra bästa sida i går då västra Nylands välfärdsområdes presidier bekantade sig med staden – solen gassade som sig bör i staden på udden. Mycket information om serviceutbudet bjöd stadens tjänstemän också på.

Välfärdsområdesstyrelsens första vice ordförande Joona Räsänen, längst till vänster, och andra vice ordförande Henrik Wickström (i mitten) i väntan på att träffen på servicehuset Astrea i Hangö skulle börja. De besökte Hangö och Astrea innan välfärdsområdesfullmäktiges möte som hölls i just Hangö i går kväll.
Presidierna för västra Nylands välfärdsområde besökte servicehuset Astrea i centrum av Hangö i går och fick bland annat ta del av vem som nyttjar servicehusets tjänster och vilket serviceutbud staden erbjuder sina invånare.
ANDRA LÄSER