Vänorterna sätter goda gärningar i omlopp

Gott föder gott, det har de vänortssamarbeten Hangö varit involverad i visat. Att Hangö nu deltar i en insamling för staden Uman i Ukraina är en konkret följd av vänortssamarbetet med Hapsal som kom till skott i slutet av 1980-talet, då det blivit aningen friare i dåvarande Sovjetunionen.

Vänortssamarbetet med Hapsal kom till efter en motion av Sture Söderholm. Anteckningsblocket han håller i handen var en personlig gåva som han fick under ett av de första besöken till Hapsal.
30.03.2023 15:35 UPPDATERAD 31.03.2023 22:16
Det var seglingsföreningen HUS och Hangö folkdansare som gick i bräschen för kontakterna till Hapsal, Estland. Kontakterna över landsgränserna var rätt så täta redan så tidigt som i början av 1980-talet.
– Från HUS sida började det med att de arrangerade eskaderseglingar till Hapsal. Folkdansarna gjorde även de flera besök till Hapsal många år innan Sovjetunionens sönderfall, minns Sture Söderholm och betonar att det absolut var föreningarna som lade grunden för samarbetet.
Att Hapsal sedan blev en officiell vänort till Hangö var resultatet av en motion till fullmäktige som Sture Söderholm, SFP, gjorde. Han ville att man skulle sondera möjligheterna för att etablera en vänortskontakt till Hapsal. Från det rullade det igång. Från stadens sida gjorde man första besöket till Hapsal år 1989.

ANDRA LÄSER