Uttern får husera hyresfritt i Norra hamnen till årsskiftet

Stadsstyrelsen i Raseborg har godkänt Natur och miljös anhållan om hyresfrihet i gamla Gnägget. Föreningen ska flytta en del av naturskolan Utterns verksamhet till Ekenäs. Avsikten är att starta upp Nya naturum i samarbete med andra aktörer.

Stadsstyrelsen står för hyran för naturskolan Utterns och Natur och miljös del fram till årsskiftet.
Nu är det definitivt klart att naturskolan Uttern, som drivs av Natur och miljö, flyttar in i naturums utrymmen i Norra Hamnen i Eeknäs med en del av sin verksamhet.
Stadsstyrelsen i Raseborg ha nämligen godkänt föreningens anhållan om hyresfrihet, eller strängt taget att stadsstyrelsen står för hyran genom interna arrangemang till staden utrymmesförvaltning.
Hyran skulle annars ha kostat Natur och miljö drygt 1 500 euro i månaden.
Det hyresfria arrangemanget gäller under 2020. Under den här tiden ska Natur och miljö i samarbete med bland andra staden och Forststyrelsen fundera på hur verksamheten kan utvecklas. Utvecklingsprojektet kallas Nya naturum och kan förverkligas tack vare pengar från EU:s Leader-program.
– Att Raseborgs stadsstyrelse stöder oss och beviljade hyresfrihet var en förutsättning för att vi under det här året ska få i gång projektet, säger Natur och miljös verksamhetsledare Bernt Nordman.
Forststyrelsen blir kvar i huset som underhyresgäst till Natur och miljö.
ANDRA LÄSER