Uppskattad gest

Vi vill framföra vårt varmaste tack till Nylands Brigads stabschef, kommendör Jörgen Engroos.

16.05.2017 05:45
Vi vill framföra vårt varmaste tack till Nylands Brigads stabschef, kommendör Jörgen Engroos för ad hoc-guidningen vi i lördags fick vid bunkern i Harparskog. Mycket uppskattat! Samtidigt vill vi tacka för det värdefulla arbete som frivilliga krafter utför i syfte att bevara dessa monument för framtida generationer.

Arvid och Tomas Hanell

Karis

ANDRA LÄSER