173 nya bekräftade fall av coronaviruset

Sammanlagt 173 nya fall av coronaviruset registrerades på annandag jul. Bild: Jeanette Östman/SPT

Över hälften av de nya fallen har registrerats i huvudstadsregionen.

Sammanlagt 173 nya fall av coronaviruset registrerades på annandag jul. Det framgår av den senaste statistiken som Institutet för hälsa och välfärd publicerade på lördagen. Största delen, eller 51 procent av de nya fallen, har uppdagats i huvudstadsregionen, alltså i Helsingfors, Vanda och Esbo. I Åbo registrerades 8 nya fall och i Vasa endast 1 nytt fall på lördagen.

Incidensen har sjunkit från 86,9 till 82,9 smittade personer per 100 000 invånare. Det innebär att 4 594 finländare har smittats av coronaviruset de senaste två veckorna.

Totalt 34 821 finländare har hittills smittats av coronaviruset sedan epidemin landsteg i Finland i våras. Av de smittade är det 258 personer som vårdas på sjukhus och 26 av dem som får intensivvård, enligt onsdagens siffror.

Totalt 524 personer har hittills dött av covid-19 i Finland.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.

Mer läsning