Fortsatt inflammerat i Hangö hamn

I drygt fem månader har Hangö Stevedoring förhandlat om nya arbetsvillkor för arbetstagarna. Stuvarna har hoppats på kompromisser. Nu tar arbetsgivaren ett ensidigt beslut.

Svårt. Stuvarnas huvudförtroendeman Dennis Finnberg beskriver en arbetssituation som är fortsatt ansträngd.

Strejken i november var ett första tecken på att förhandlingarna skulle bli svåra. I september presenterade Hangö Stevedoring sin plan om att ändra arbetstagarnas arbetsvillkor för bland annat semestrar och arbetstider. Nu har förhandlingarna brutit ihop och Hangö Stevedoring gör ett ensidigt beslut.

– Det är vår enda möjlighet då vi inte lyckats komma överens. Det är givetvis inte bra för arbetarna men vårt enda alternativ, säger vd Esa Torstensson.

Från och med 14 mars ändras arbetstiderna. I stället för klockan sju börjar morgonskiftet klockan sex. Kvällsskiftet förlängs med en dryg timme till midnatt och lördagsturen ska ersättas med ledigt från fredagens dagsskift.

– Vi har förhandlat i över fem månader och det mesta har gått bakvänt. Nu har arbetsgivaren stigit i en sådan grop att det är svårt att stiga upp, säger huvudförtroendeman Dennis Finnberg.

Många stötestenar

Problemen är många. De nya arbetstiderna var arbetstagarsidan villig att följa redan tidigt, om mera jobb i hamnen kräver det. De nya tiderna omfattas dessutom av kollektivavtalet. Esa Torstensson intygar att det är en ökad arbetsmängd som ligger bakom behovet. Trafiken har ökat med hela 25 procent.

­– Men arbetsgivaren skulle gärna ha fått säga saker och ting mera klart ut från början. Kunderna har nämligen inte begärt ändrade tider, säger Finnberg.

Torstensson kommentarer inte klart huruvida kunderna önskat en förändring i stuvarnas arbetstider utan hänvisar enbart till att en ökad varutrafik kräver nya arbets­-, paus­ och semestertider.

Särskilt med semestertiderna ser Finnberg att man skulle ha kunnat kompromissa. Arbetsgivaren vill att även maj och september ska bli semestermånader utöver juni, juli och augusti.

– ­Det skulle göra Hangö hamn till den första hamnen i Finland med sådana regler.

Hopp ännu efter strejken

Förhandlingarna om semestrar och arbetstider ledde redan i november till en proteststrejk. Den inledde stuvarna eftersom de var missnöjda med bristen på konstruktiv diskussion.

– Det har bara varit käpp och ingen morot. Vi har erbjudit andra lösningar men de har aldrig passat arbetsgivaren. Det fanns inte vilja, säger Finnberg och poängterar att förhandlingarna i september trots allt började som positiva och konstruktiva.

Dagen efter strejken den 18 november kunde man i alla fall återgå till arbetet, då man kommit överens om att återuppta förhandlingarna under vintern. Då hoppades Finnberg på en lösning efter årsskiftet.

– Jag är mäkta förvånad över det här. Under de tolv år jag jobbat här och särskilt under de senaste ekonomiskt svåra åren har vi arbetstagare varit mycket flexibla. Sen händer det här.

Goda tider, men ändå problem?

Finnberg ser det som att arbetsgivaren trots rekordår i varutrafiken, nya kunder och bättre ekonomi vill effektivera ännu mera.

– Fastän det ofta är arbetarna som sätter sig emot är det inte vi som är sura och missnöjda den här gången. Det verkar som ledningen trots rekordresultat vill ha ut lite mera av allt.

Finnberg är också besviken på hur dåligt informationen till stuvarna har skötts. Även då meddelandet om de nya arbetsturerna publicerades fanns det på Facebook före stuvarna fick någon intern information.

Fast anställda behövs

Ytterligare en stötesten är andelen tillfällig arbetskraft hos stuveriet. Kollektivavtalet begränsar den till tio procent av hela personalen, men redan i fjol togs 40 nya anställda in och få av dem har blivit fast anställda. Enligt Finnberg riskerar antalet inhoppare snart stiga över 60 samtidigt som den fasta personalen är drygt 100. Enligt avtalet räknas procenten nästa gång i juni. Arbetsgivaren måste därför börja fastanställa i snabbare takt.

– Tio procent gäller alltså inte längre. Det är ett annat problem, säger Finnberg och menar att bristen på utbildning och erfarenhet samt pressen på de nya arbetarna också påverkar arbetssäkerheten.

Även det har Finnberg fört diskussioner om med ledningen, senast i måndags.

Risk för störningar

Den pågående tvisten ledde redan i november till att stuvarna uteblev från jobb en lördag. Nu förväntar sig arbetsgivaren att det kan hända igen.

– Man anmäler sitt intresse för jobb på förhand och inför lördagen har folk inte gjort det. Men vi får se, det klarnar snart, säger Esa Torstensson.

Dennis Finnberg intygar att det är möjligt att stuvarna uteblir.

– Vi skulle vilja jobba helger, men då olika villkor begränsar så minskar också intresset.

Vid sidan av tvisten i hamnen pågår en tvist i arbetsdomstolen eftersom stuvarna blivit stämda för strejken i november vilken arbetsgivaren kallar olaglig. Att stuvarna då också vägrade jobba helg hade samma orsak som nu. Även transportfacket AKT och föreningen Hamnoperatörerna har varit med i förhandlingarna, som lär fortsätta.

– Vi får vänta och se vad som händer, men man undrar hur det kunnat bli så här. Utmarschen i november och att folk inte ville jobba på helgen var första gången under de tolv år jag jobbat här. Något måste ha hänt för att arbetarna ska reagera så, säger Finnberg.

ANDRA LÄSER