Insändare: Olika lösningar för avfallshanteringen

26.01.2023 12:11 UPPDATERAD 26.01.2023 12:12
Sopkärlens tömningsintervall har väckt diskussion i Västra Nylands debattspalt (16.1 och 24.1).
Enligt de regionala avfallshanteringsföreskrifterna bör blandavfallskärlet tömmas med minst två veckors mellanrum. Syftet är att förebygga luktolägenheter och skadedjur, som lätt uppstår ifall det finns bioavfall i blandavfallet och sopkärlet töms sällan.
Ifall bioavfallet sorteras och samlas in separat eller ifall kunden själv komposterar bioavfallet i en värmeisolerad kompostor kan blandavfallskärlets tömningsintervall förlängas till fyra veckor. Hos Nylands avfallsnämnd kan man ansöka om ett ännu längre tömningsintervall.
Om det känns besvärligt att kompostera eller samla in bioavfall, eller ifall det känns onödigt på grund av att avfallsmängderna är så små, är det möjligt att skaffa ett gemensamt bioavfallskärl tillsammans med en eller flera grannar och beställa tömning av det. Det är även möjligt att gå in för en gemensam kompostor.
Det går också att skaffa ett gemensamt blandavfallskärl med grannen. Kostnaderna för ett sådant här gemensamt kärl fördelas då på flera invånare enligt en inbördes överenskommelse, och var och en får en egen faktura från Rosk’n Roll.
Ifall det uppstår lite avfall lönar det sig också att fästa uppmärksamhet vid sopkärlets storlek. Den vanligaste sopkärlsstorleken är 240 liter men dessutom finns mindre sopkärl på 140 liter att tillgå, med en aning lägre tömningsavgift. Det går också att hyra sopkärlet av Rosk’n Roll och då slipper man införskaffa ett nytt sopkärl.
Vår kundtjänst hjälper gärna till med att utreda olika alternativ och svarar även gärna på andra frågor kring husets avfallshantering
Tuija Klaus, servicechef, Rosk’n Roll

ANDRA LÄSER