Sanna Marin: Tvåmetersregeln försvinner ur smittskyddslagen

Social- och hälsovårdsministeriet förbereder en ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Ändringen kommer att leda till att tvåmetersregeln blir ett minne blott, bekräftar statsminister Sanna Marin.

Regeringen är enig om att tvåmeterskravet ska försvinna från lagen om smittsamma sjukdomar. Arkivbild.
Regeringspartierna är överens om att den så kallade tvåmetersregeln ska strykas ur lagen om smittsamma sjukdomar.
Det meddelade statsminister Sanna Marin (SDP) via Twitter efter regeringskvintettens sammanträde på måndagen.
"Social- och hälsovårdsministeriet förbereder för tillfället en lagändring och lagändringen ska behandlas i riksdagen så fort som möjligt", skrev Marin.

Tvåmetersregeln i korthet

Den så kallade tvåmetersregeln handlar om den temporära paragrafen 58d i lagen om smittsamma sjukdomar.
Paragrafen slår fast att man i områden med en coronaincidens på över 25 kan kräva två meters avstånd mellan personer som vistas inomhus i mer än 15 minuter.
För tillfället är incidensen i alla landskap långt högre än 25.
Eftersom regionförvaltningsverken beslutat att införa paragrafen på många håll i landet, har det lett till att bland annat teatrar och biografer kraftigt tvingats begränsa sin publikmängd.
Regeringen försökte åtgärda problemet genom att skicka ut nya anvisningar till regionförvaltningsverken tidigare i augusti. I anvisningarna slog man fast vilka typer av evenemang som kunde anses ha låg risk för coronaspridning och därmed få slopa kravet på två meters avstånd.
Trots de nya anvisningarna beslutade Regionförvaltningsverket i Södra Finland att inte lätta på sina tidigare restriktioner, ett beslut som kritiserats från både kulturfältet och regeringshåll.
Regeringen hade redan innan de nya anvisningarna skickades ut meddelat att man är redo att ta till lagändringar ifall anvisningarna inte efterföljs i den form man önskat.

ANDRA LÄSER