Nära hälften av de sökande får stöd

Nästan 60 000 euro av Konstsamfundets utdelning gick till föreningar eller ändamål i Västra Nyland.

Störst stöd. Teatersatsningen i Harparskog får 15 000 euro av Konstsamfundet.

Det största enskilda bidraget, 15 000 euro, får föreningen Okänd soldat i Harparskog för sin pjäs Okänd soldat i sommar.

– Det är roligt när folk tror på en, så känns det. Det är väldigt viktigt eftersom det behövs pengar att förverkliga projektet, säger Kerstin Karlberg som är producent för Okänd soldat.

Näst mest stöds kulturhuset Karelia i Ekenäs som får 10 000 euro för mångsidig professionell kulturverksamhet i kulturhuset Karelia. Dessutom får kulturhuset 4 000 euro för musikteatern Projekt I – Finland 100, som genomförs i samarbete med Åbo svenska teater.

Hangö teaterträff får 8 000 euro för årets upplaga av träffen och Västnyländska Ungdomsringen får 3 000 euro för Tryckeriteaterns verksamhet och en ungdomssatsning som en del av VNUR:s 100-årsjubileum.

Bokkalas och spektakel

Föreningen Cultura Mobila får 2 000 euro för att med invånare på mindre orter i Raseborg skapa och genomföra fyra teatraliska tillställningar. Samma summa tilldelas damkören Girls'n Qvinns för verksamheten och föreningen Musik i Sjundeå för musikfestivalen Lux Musicae i höst.

Ekenäs konsertgarantiförenings projekt Musikglädje - musikfostran för barn under skolåldern i Raseborg – stöds också det med 2 000 euro.

Bokkalaset får totalt 4 000 euro – 2 000 för barnens och de ungas bokkalas som arrangeras av Västnyländska kultursamfundet och 2 000 euro för bokkalaset med Ekenässällskapet som arrangör.

Film, konst och teater

1 500 euro var går till föreningen Olympias vänner för Hangö Filmfestival, bildkonstnären Malin Ahlsved för separatutställningar på Galleri Gamla Kaplansgården i Borgå i augusti och Målarförbundets galleri i Helsingfors i januari, och Tomy Karlsson för tryckning av del tolv i bokserien "Hangö i tiden".

Slutligen får Gardberg Center 1 000 euro för ett temanummer av tidskriften Ta plats. Samma summa får även föreningen De utvecklingsstördas väl i Västnyland rf för Teater Magnitudes föreställning Djungelboken med skådespelare som har intellektuell funktionsnedsättning.

Nära miljonen

Totalt delade Konstsamfundet ut drygt 880 000 euro, fördelat på 214 bidrag. Den största delen av understöden gick till publikationsverksamhet (drygt 50 000 euro) och musik (drygt 48 000 euro). Teaterverksamhet stöddes med drygt 37 000, bildkonst med drygt 32 000 och allmänna kulturella ändamål med drygt 41 000.

462 ansökningar kom in. Andelen beviljade utgör 46 % av antalet sökta och 25 % av den anhållna summan utdelades.

Flest ansökningar inkom i år inom sakkunnigområdet för allmänna kulturella ändamål, där 125 ansökningar behandlades. Den minsta gruppen var utbildning där 15 stycken ansökningar inkommit. Övriga områden inom vilka Konstsamfundet beviljar bidrag under våren är musik, teater, publikationsverksamhet och bildkonst.

ANDRA LÄSER