Henrik Wickström nöjd med Traficoms stöd för kustbanan

Henrik Wickström är nöjd med en ny rapport som berör kustbanan. 

Henrik Wickström
Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
18.01.2023 14:26 UPPDATERAD 18.01.2023 14:29
I ett pressmeddelande är SFP:s vice ordförande, och kommunstyrelsens ordförande i Ingå, Henrik Wickström nöjd med att Traficoms nya rapport slår fast att kustbanan och specifikt sträckan mellan Helsingfors och Hangö hör till en av bansträckorna med den bästa potentialen för närtågstrafik.
”Rapporten lyfter fram att det finns förutsättningar för direkt närtågstrafik från Hangö till Helsingfors med stopp bland annat i Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Karis och Ekenäs. Med i rapporten finns en schematisk tidtabell där hela 18 dagliga avgångar mellan Helsingfors och Hangö presenteras”, skriver Wickström i sitt pressmeddelande.
– Det är positivt att Transport- och kommunikationsverket lyfter upp kustbanan så här. Vi i regionen har redan länge talat varmt för det här alternativet. För att det här ska bli verklighet är det viktigt att vi utvecklar den befintliga kustbanan så att flera tåg kan trafikera längs med den, säger Wickström och fortsätter:
– Det första steget är nu förverkligandet av Esbostadsbanan. Därtill måste staten även satsa mer på tågtrafiken och på närtågstrafiken. Utan statligt stöd kan inte trafiken köra i gång. Det är bra att komma ihåg att staten redan i dag köper en del tågtrafik av VR.
Wickström anser också att det skulle vara viktigt att få så snabbt som möjligt efter att Hangö-Hyvingebanans elektrifiering färdigställts inleda med de första tågturerna mellan Helsingfors och Hangö.

ANDRA LÄSER