Raseborg värmer upp planer på ny allaktivitetshall – testamente kan ge ekonomisk skjuts

Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden i Raseborg ska utreda om det finns förutsättningar att bygga en ny allaktivitetshall i staden. Det ska nämnderna göra tillsammans med föreningen BK-46.

Här borde den nya allaktivitetshallen byggas, om BK:s frontmän Roger Roos, Björn Siggberg och Kim Ahtola fick som de ville. De presenterade sina planer för ett drygt år sedan.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
25.05.2022 13:18
Det har gått ungefär ett år sedan BK-46 i Karis presenterade sina planer på en ny allaktivitetshall i Karis. Föreningen tänkte sig en modell där externa finansiärer och staden skulle dela på byggkostnaderna hälften var – i stil med byggandet av nya Fokus i Karis.  Byggkostnaderna för en allaktivitetshall uppskattades till 5 miljoner euro.
Initiativet manglades flera gånger under fjolåret, på både nämnd- och styrelsenivå, men ledde inte till det resultat som BK-46 hoppades på. I måndags beslutade stadsstyrelsen däremot att blåsa nytt liv i planerna. Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att tillsammans med föreningen BK-46 utreda förutsättningarna att bygga en allaktivitetshall i Raseborg.
Stadsstyrelsen tog också del av en kartläggning av olika idrottsgruppers tillgång till inomhusutrymmen och antecknade redogörelsen för kännedom. 

ANDRA LÄSER