Forskare har åkt tusentals sjömil – Nu vet de hur belastningen kan minskas

Matias Scheinin kör en 6 meters gummibåt längs Hangös och Raseborgs kustlinjer. På den 500 sjömil långa sträckan samlar båten in information om vattnets tillstånd på 20 000 mätpunkter. Nu används informationen för konkreta åtgärder för bättre vattenkvalitet längs vår kust.

Rätta åtgärder. Hangös miljövårdchef Ville Wahteristo och Havsmanualen 2:s projektledare Matias Scheinin säger att det är viktigt att undersöka vattnets mående för att kunna peka på var åtgärder behövs som mest.
I två år har forskare inom projektet Havsmanualen 2 samlat data om vattenkvaliteten i Östersjön. Nu har det äntligen blivit dags för konkreta åtgärder för att bekämpa övergödningen. Senare i sommar ska kring 1600 ton jordförbättringsfiber spridas på minst 40 hektar åkermark. Syftet med åtgärden är att minska utsläppen från åkrarna i vattendragen.

ANDRA LÄSER