Tornet på Pojoviksbron repareras

Ibland kan man se ljus lysa i tornet på Pojoviksbron i Ekenäs. På senare tid har det hänt litet oftare och orsaken är att tornet repareras.

I paket. Tornet på Pojoviksbron genomgår en grundlig renovering just nu och därför är byggnaden inpaketerad.

Områdesansvariga Jarmo Puharinen på Nylands närings-, trafik- och miljöcentral hänvisar till Trafikverket då han får frågan om vad som händer i Pojoviksbrons torn.

– Alla klaffbroar och andra broar som går att öppna överfördes för ett par år sedan till Trafikverkets avdelning för farleder, säger han.

Allt uppdateras

Tommi Rättö på Trafikverkets enhet inre vattenvägar fungerar som projektchef för arbetena i brons övervakningstorn. Han beskriver arbetet som en totalrenovering.

– Kort sagt så ska allt uppdateras. Bland annat repareras övervakningstornets fasader och vattentak, inredningen och alla ytor förnyas inne i tornet och VVS-tekniken saneras, säger Tommi Rättö.

Lokal huvudentreprenör

Då Pojoviksbrons stora reparation inleddes för några år sedan lydde skötseln av bron ännu under NTM-centralen.

De stora reparationsarbetena inleddes i augusti 2016 och var på Destias ansvar, i juli i fjol asfalterades bron av Destias underentreprenörer och i september i fjol var det dags för arbeten med brons dilatationsfogar.

– Nu är det det lokala byggföretaget VN Bygg–LU Rakennus som har huvudentreprenaden, säger Tommi Rättö.

Reparationen av tornet beräknas vara klar i slutet av juni.

ANDRA LÄSER