Nytt förslag i vattentvisten i Degerby: Kommunen står för vattnet

Medlemmarna i Degerby vattenandelslag ska inte behöva betala på nytt för sitt vatten då vatten- och avloppsnätet i östra Ingå byggs ut. Kommunen står för de kostnaderna i stället. Det är kontentan av det förslag som Ingå hoppas ska lösa i vattentvisten i Degerby.

Ingås tekniska chef Peter Bergman säger att idén nu är att den som just nu får sitt vatten från Degerby vattenandelslag fortsättningsvis får sitt vatten som tidigare utan extra kostnader.
Ingå kommun har utarbetat ett förslag som ska få Degerby vattenandelslag att godkänna utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet i östra Ingå. Förslaget går ut på att kommunen löser in andelslagets vattentag och rörnätverk, och står för de kostnader som uppstår då hushållen ansluter sig till det nya, utbyggda vattennät som planeras. De medlemmar av andelslaget som har avloppssystem som fyller kraven för avlopp på glesbygden ska inte heller vara tvungna att ansluta sig till avloppssystemet. De som vill ansluta sig kan ansöka om kommunens stöd på 25 procent för anslutningen, så som kommunen har beslutat.

ANDRA LÄSER