Nej till språkbad i Ingå – men språklek på daghem ska bli systematisk

Tjugo fullmäktigeledamöter i Ingå ville att kommunen ska inleda språkbad i daghem och skolor. Inte ändamålsenligt, svarar bildningsdirektören, men tvåspråkigheten kan förstärkas genom språklek.

Ingå har för små årskullar för att det ska gå att ordna regelrätt språkbadsverksamhet i daghemmen och skolorna. Ingå har tre daghem med mellan 30 och 75 barn per daghem. Två av daghemmen fungerar på både finska och svenska. Dessutom har kommunen tre svenska skolor och en finsk, med elevantal mellan 25 och 190.
Inom småbarnspedagogiken är personalbristen ett hinder för att starta språkbadsgrupper. Det är redan nu svårt för kommunen att hitta tillräckligt med utbildad personal. Eftersom barnen är så få skulle det också vara svårt att dela in dem i språkbadsgrupper utöver de finsk- eller svenskspråkiga grupperna.
I stället för regelrätt språkbad ska kommunen nu i stället systematiskt införa det som kallas lekfinska och leksvenska i språkplanen för kommunens småbarnspedagogik.
– Vi tänker att vi absolut kan främja tvåspråkigheten i vår verksamhet även om vi inte kan börja med språkbad. Lekfinska och leksvenska handlar om att på ett lekfullt sätt bekanta sig med det andra språket, säger chefen för småbarnspedagogik Charlotta Nyholm.
Under året ska språkplanen uppdateras och i januari är det meningen att alla barn över tre år på de kommunala daghemmen. Verksamheten ska vara systematisk och strukturerad.
– Man kan ta upp språket i samband med de olika teman man har i daghemmen - till exempel skogen, färger eller så. Vi vill väcka barnens intresse för språk.

ANDRA LÄSER