Lediga studieplatser i Raseborg

Det finns lediga studieplatser på Novia i Raseborg. Bland annat utbildningarna som leder till agrolog, skogsbruksingenjör och byggnadsingenjör har lediga platser till hösten.
Man kan ansöka om dessa platser genom att delta i tilläggsansökan 2–23.7 och ännu hinna börja studera på hösten. På Novias hemsida finns mer information om vilka utbildningar man kan söka till och viktiga datum för inträdesproven.
Bland annat dessa tre utbildningar förbereder studenterna för branscher med god efterfrågan och ett gott sysselsättningsläge både i Svenskfinland och i övriga Norden.
ANDRA LÄSER