Betongföretaget Rasmin utvidgar sin verksamhet

Raseborgs stads miljö- och byggnadsnämnd har beviljat betongföretaget Rasmin miljötillstånd för att utvidga företagets produktion. Rasmin ska nu börja tillverka nästan tre gånger mera betong än de har gjort tidigare.

Grundvattnet. I miljöbeslutet som Rasmin fick betonas att inga skadliga ämnen får hamna i grundvattnet.
01.08.2018 12:55
Rasmin har för tillfället en produktionskapacitet på 8 000 kubikmeter färdigblandad betong per år, men med det nya lovet kan Rasmin börja producera 22 000 kubikmeter årligen. För att klara av att öka sin produktion måste företaget bygga en till fabriksbyggnad på industriområdet Tegelbacken i Horsbäck i Ekenäs. Det är främst tillverkningen av betongelement som ökar.
Rasmin är dotterbolag till Sandö Betong och Mikko Lahti är verkställande direktör för båda företagen. Den absolut största delen av Rasmins kunder består av företag. Många av dem är stora byggfirmor som exempelvis NCC och YIT, men även mindre och mellanstora företag finns på kundlistan. De alla använder betongelementen för samma ändamål.
– Det är väldigt sällan som vi har privatpersoner som kunder, men det har också hänt. Betongelementen som vi tillverkar används för att bygga hus och fastigheter, säger Lahti.

Mera personal behövs

Lahti säger att produktionsanläggningen som Rasmin kommer att bygga för tillverkningen av betongelement inte kommer att se ut som en gammal betongfabrik. Lahti förklarar även att Rasmin valde att utvidga just nu eftersom marknaden möjliggjorde det.
– För tillfället är efterfrågan av betong så pass stor att det lönade sig för oss att satsa på det här, säger han.
I och med att produktionen ökar kommer det även att behövas mer personal. Om allting går enligt planerna så kommer det inte heller att dröja alltför länge förrän den nya delen av Rasmins verksamhet rullar på.
– Vi kommer att anställa omkring 30 personer och vi hoppas på att produktionen är i gång vid årsskiftet, säger Lahti.
Miljötillståndet tillåter även att arbetet på fabriken får pågå alla dagar i veckan, dygnet runt ifall det behövs. Beslutet motiverades med att verksamheten ligger på ett industriområde och att inga bostadshus finns i närheten.

Skydda grundvattnet

Enligt miljöskyddslagen så måste en fast betongstation eller fabrik som producerar betongprodukter ha ett miljötillstånd ifall verksamheten placeras på ett grundvattenområde som lämpar sig för viktig eller annan anskaffning av vatten.
Rasmins produktion ligger på Ekerös grundvattenområde som är en av Raseborgs stads viktigaste källor av obehandlat vatten. På området kan kemikalier från jordmånen hamna i grundvattnet och därför kräver myndigheterna åtgärder av Rasmin för att försäkra att det inte händer.
Exempelvis får inte vattnet som används för att tvätta betongbehållare läcka ut i marken. Därför måste platsen där de tvättas byggas helt tätt så att vattnet leds till en sluten tank.
Grundvattnet måste även kontrolleras med jämna mellanrum och resultaten ska skickas till Närings-, trafik- och miljöcentralen.

ANDRA LÄSER