Stipendieregn över unga idrottare i Raseborg – ett lag och 14 enskilda juniorer premieras

Raseborgs stad delar ut stipendier på sammanlagt 3 200 euro till junioridrottare. 14 unga idrottare och EIF Fotbolls B17-lag delar på summan.

EIF:s B17-lag får ett stipendium på 400 euro av Raseborgs stad.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
10.03.2023 13:15 UPPDATERAD 11.03.2023 09:45
Raseborgs stad har ett anslag på sammanlagt 6 000 euro för idrottspremieringar, varav 2 800 euro delats ut tidigare. I januari beslutade kultur- och fritidsnämnden i Raseborg att ordna en ny ansökningsomgång för att premiera unga idrottare i staden. Nu har kultur- och fritidsnämnden fördelat den återstående summan på 3 200 euro. 
Information om att man kunde anhålla om stipendier hade skickats till idrottsföreningarnas kontaktpersoner. Information fanns också på stadens hemsida.