154 nya fall av covid-19 det senaste dygnet

Institutet för hälsa och välfärd rapporterade om 154 nya fall av covid-19 på tisdagen. Bild: Jeanette Östman/SPT

Snart har hälften av finländarna fått åtminstone en dos coronavaccin.

154 nya fall av covid-19 har tillkommit under det senaste dygnet. Det rapporterar Institutet för hälsa och välfärd på tisdagen.

Totalt 92 642 fall av covid-19 har rapporterats i Finland.

Incidensen i landet som helhet är 40,2. De sjukvårdsdistrikt som just nu är värst utsatta är Mellersta Österbotten (139,9) och Egentliga Tavastland (112,3). Incidensen är lägst i Lapplands sjukvårdsdistrikt 5,1.

Enligt måndagens uppgifter vårdas 95 personer på sjukhus i Finland för covid-19. Av dessa får 17 personer intensivvård.

Totalt 956 personer i Finland har avlidit i sviterna av covid-19.

De senaste 14 dagarna har 2 229 fall av covid-19 rapporterats i Finland. Det kan jämföras med 2 918 fall under den föregående två veckorsperioden.

Sammanlagt 5 030 722 coronatest har utförts i Finland.

Enligt institutets vaccinationsregister har 44,4 procent av finländarna, det vill säga 2 465 876 personer, fått åtminstone en dos coronavaccin. 9 procent, 498 470 personer, har fått två doser vaccin.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.