15 000 euro för ett nytt ladugårdstak – staten delar ut pengar till gamla hus

Bild: Kristoffer Åberg

Elva husägare i Västnyland har fått bidrag av staten för att reparera byggnader som klassas som kulturhistoriskt värdefulla.

Det största bidraget i Västnyland, 15 000 euro, går till ett nytt tak på en ladugård från 1910 vid Ahonpääntie i Lojo. Reparationen av stockstommen och husgrunden till ett bostadshus från 1790 vid Backa på Skåldö stöds med 6 500 euro medan en drängstuga, byggd 1850-1860, vid Larsgatan i Lojo får 6 000 euro.

Ett bostadshus från 1937 vid Bollstadsvägen i Sjundeå får nytt tak. Renoveringen stöds med 5 000 euro. Reparationen av stockstommen på ett bostadshus från 1790 vid Övitsbybrinken i Sjundeå får 3 500 euro.

De övriga bidragen ligger mellan 500 och 700 euro.

Totalt beviljade Nylands NTM-central 209 100 euro till 35 byggnader i Nyland. 73 ansökningar kom in. Bidragen delas ut till renoveringsprojekt som förlänger livstiden för kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Mer läsning