Nu ska parken vid Karaija få ett namn - alla kan delta i namntävlingen

Parken invid galleri Karaija rustas upp på talko. Dessutom utlyses en namntävling för parken.

Vardagsrum. Grönområdet intill galleri Karaija rustades i fjol upp till en parklik grön oas. Nu fortsätter arbetet.
I fjol började arbetet med att rusta upp parken intill galleri Karija för allmänheten. Nu fortsätter arbetet med att göra den ännu mer inbjudande. Bildkonstskolan i Ingå och arbetsgruppen för parken har planerat en talkodag då alla deltagare kan vara med och gjuta cementplattor, tillverka insekter av lera och snygga till planteringarna efter vintern. Dessutom bjuds deltagarna på kaffe, saft och tilltugg.
Samtidigt utlyser arbetsgruppen en namntävling. Vad tycker du att parken ska heta? Skicka in ditt namnförslag till karaija@karaija.com eller karin@bjorklund.fi.

Talkot i parken ordnas den 18 maj klockan 11–13.

ANDRA LÄSER