149 nya coronavirusfall

Det har gjorts nästan 4,8 miljoner coronavirustester i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Arkivbild. Bild: Jeanette Östman/SPT

Över 2,1 miljoner personer i Finland har fått åtminstone en dos coronavirusvaccin, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd.

Fram till tisdagseftermiddagen hade 90 398 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Det är 149 fler än ett dygn tidigare. Covid-19 orsakas av coronaviruset.

Av coronafallen har knappt en tredjedel, cirka 26 000, konstaterats i Helsingfors.

Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 51,9. Incidensen är högst, 137,3, i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt och lägst, 5,1, i Lapplands sjukvårdsdistrikt.

Till och med den 12 maj hade totalt 6 424 fall av virusvarianter som skiljer sig från det ursprungliga coronaviruset konstaterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Av dessa gällde 5 265 fall den variant av coronaviruset som spridits i och från Storbritannien.

Fram till måndagseftermiddagen hade 933 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapporterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar.

Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.

På måndagen vårdades 132 personer på sjukhus i Finland för covid-19, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Av dem fick 27 intensivvård.

Enligt institutets vaccinationsregister har 2 110 792 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavirusvaccin. Av dem har 282 224 fått två doser coronavirusvaccin. Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte syns i registret.

Till och med måndagen hade totalt 2 054 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner lämnats in till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 1 086 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.