Thomas Blomqvist: Glädjande besked för Västnyland och hela Finland

Ministern för nordiskt samarbete och jämlikhet Thomas Blomqvist säger att många politiska beslut i Finland ligger som grund för norska Blastr Green Steels planer på en etablering i Finland.

Minister Thomas Blomqvist säger att Finlands satsningar på den gröna omvandlingen och på logistik hör till det som bidragit till Blastrs etableringsplaner i Finland och Ingå.
04.01.2023 09:55 UPPDATERAD 04.01.2023 19:43
– Det är många bitar som faller på plats och många politiska beslut som ligger som grund då det norska bolaget Blastr Green Steel aviserar att de kommer att göra en mångmiljardsinvestering på klimatsmart stål i Finland och Ingå, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.
Finland har i många år verkat för att utveckla en så mångsidig, modern och klimatvänlig energiproduktion som möjligt, säger han. 
– Ungefär 90 procent av elenergin är utsläppsfri och den andelen ökar ständigt. Gemensamma satsningar mellan företag och staten i olika pilotprojekt har burit frukt och utvecklat ett mångsidigt kunnande. Riktningen mot nya former av användning av vätgas kommer ytterligare att förstärka den här utvecklingen. Det här är satsningar som också uppmärksammats internationellt och nu bidragit till det här beslutet, säger minister Blomqvist.

Många faktorer bidrar

Han ser satsningar på utbildning och kunnande som en annan faktor som inverkat på beslutet. 
– I Finland har vi ett stabilt samhälle, kunnig arbetskraft och forskning i ingenjörsvetenskaper och matematisk-naturvetenskapliga ämnen som står på en hög nivå, säger han.
Också Finlands logistiska satsningarna ger nu utdelning:
– Det är ingen tillfällighet att den möjliga etableringen i Ingå sker i knutpunkten av energiledningar, sjövägar och hamn och goda landsvägsförbindelser, säger Blomqvist.Han poängterar också regeringens beslut för att försnabba beslutsprocessen för projekt som främjar den gröna omvandlingen.
– Såväl själva myndighetsbesluten som beslut i domstolar visar nu också sin styrka för att göra ett attraktivare investeringsklimat, säger Blomqvist.

ANDRA LÄSER