Insändare: Satsa på kustbanan

Vi lever på många sätt i utmanande tider. Först kom coronaepidemin och nu kriget i Ukraina, som har påverkat oss på många olika sätt. Den ökande inflationen syns också, priserna på det mesta blir bara dyrare.
I en föränderlig värld måste man våga ompröva tidigare beslut och utvärdera pågående projekt. I dessa tider då distansarbetet ökat och priserna stiger anser jag att den nya planerade tågbanan mellan Helsingfors och Åbo bör läggas på is. Jag tycker att banan varit onödig från början då det redan finns en fungerande bana mellan städerna ifråga, men det rådande läget borde få alla att vakna.
Den nya banan skulle i bästa fall spara några minuter restid mellan Helsingfors och Åbo. Att satsa på en ny bana som kostar kring ett par miljarder euro och som dessutom förstör en massa natur känns märkligt. Borde man inte istället stärka den befintliga järnvägen mellan Helsingfors och Åbo, alltså kustbanan?
Med några mötesplatser för tågen, utvecklandet av Esbostadsbanan och elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan kunde man öka antalet tågavgångar längs med kustbanan och samtidigt förkorta restiden. Dessutom kunde vi öppna stationer som den förra regeringen stängde, som Ingå station, och få nya avgångar från och till Karis, Sjundeå och Kyrkslätt mot Helsingfors och Åbo. Vi har även chansen att få ny direkt tågtrafik mellan Hangö och Helsingfors som skulle vara viktig med tanke på hela regionens utveckling. Allt det här - och dessutom betydligt billigare än nån ny bana.
I Västnyland har vi haft en gemensam arbetsgrupp som arbetat med frågan om kustbanan. Nu kommer gruppen att utarbeta en plan för hur tågtrafiken kunde utvecklas på basis av en rapport som Nylands förbund publicerade tidigare i år. Ett av målen är att få ett avtal mellan regionens kommuner, staten, VR och HRT om utvecklandet av tågtrafiken.
Med en gemensam vision som beaktar såväl utvecklandet av trafiken, infrastrukturen och finansieringsbasen kunde kommunerna inleda ett utvecklingsarbete lokalt på ett aktivare sätt. Det är helt möjligt att få flera tågavgångar från Västnyland till Helsingfors redan under de närmaste åren. Jag hoppas det finns en nationell vilja att jobba för utvecklingen av kustbanan och tågtrafiken, och hoppas att intresset väcks också hos ansvariga ministern, trafikminister Timo Harakka (SDP).
I Ingå har vi inte haft tågtrafik sedan 2016. Befintliga Ingå station finns i närheten av Joddböles djuphamn. Med tanke på hamnens utveckling så blir även Ingå station intressant. I Ingå ska vi vara redo för nya etableringar i hamnområdet som erbjuder möjligheter för kommunen och trafiken.
När världen förändras behöver också tidigare beslut omvärderas. Hur tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo ska utvecklas är ett bra exempel. Kustbanan behöver utvecklas!
Henrik Wickström, SFP:s viceordförande, Kommunstyrelsens ordförande, Ingå

ANDRA LÄSER