Raseborgs Vatten ersätter inte skador på väg i Gammelboda

Direktionen för Raseborgs Vatten har beslutat att inte ersätta reparationen av infarten till en  fastighet på Östanpåvägen i Gammelboda i Ekenäs. Det var fastighetens ägare som hade yrkat på ersättning.

Direktionen för Raseborgs Vatten håller med vattenverkets ledning – det är sannolikt att skadorna på infarten till en fastighet i Gammelboda orsakats av växlande temperaturer denna vinter, inte av dåliga jordmassor.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
09.03.2023 14:50 UPPDATERAD 09.03.2023 14:53
Ägarna till en fastighet på Östanpåvägen i Gammelboda i Ekenäs ersätts inte för de kostnader de haft då de låtit reparera infarten till sin fastighet. Ägarna ansåg att det var Raseborgs Vattens fel att infarten måste repareras. Vattenverket tror det handlar om tjälskador.
Enligt en skrivelse som fastighetsägarna skickat till Raseborgs Vatten har en servitutsberättigad rörkanal som går över deras fastighet satt sig och sidoförskjutit ”dåliga jordmassor” som rörkanalen varit fylld med. Det här har förorsakat en förhöjning på vägens mittparti, anser fastighetsägarna.

ANDRA LÄSER