Hangös nya strategi godkändes

En långkörare nådde målet i Hangö på tisdagen. Hangö fullmäktige godkände enhälligt kommunstrategin Hangö 2025.

Hangö har en ny strategi.
Hangö fullmäktige samlades i tisdags. Det ärende som lyftes fram mest var fram den omtalade kommunstrategin Hangö 2025 – Gott liv i staden som nu återvände till fullmäktige något uppdaterad.
– Strategin har varit ett omfattade arbete, men det är en levande process som man gå in i om det behövs. Men stommen skall förstås finnas där, sade stadsstyrelsens ordförande, Sture Söderholm, SFP.
Det som väckte kanske diskussion mest var inflyttningen. Något som Bernt Förström, SDP, och Pertti Ruuska, Sannf, lyfte fram var behovet av lättillgängliga höghus.
– Vi måste få en vändning på vårt befolkningsantal och en nyckel är just tillgången på hyreslokaler. Nu måste det göras något åt den här saken, sade Barbro Wikberg, SFP.
– Vi har många inritade tomter för höghus, men av någon anledning vill ingen ta sig an de byggprojekten. Man borde kanske fundera på varför det är så, sade Sami Laine, SDP.
Ett tillägg om detta lades också in i strategin, som godkändes enhälligt.

ANDRA LÄSER