14 vill bli utvecklingschef i Raseborg

Bland de sökande finns Agneta Evers, som i dag är anställd av Hangö stad som projektchef för Koverharområdet.Ansökningstiden gick ut, i dag, fredag, klockan 16.

Den ombildade tjänsten som utvecklingschef i Raseborg har lockat 14 sökande. De är: agrikultur- och forstvetarmagister Mika Hakosalo, Raseborg, skogsbruksingenjör Mikael Nylund, Raseborg, ekonomie magister Anders Lindholm-Ahlefelt, Esbo, ekonomie magister Tage Wass, Raseborg, politices magister Marko Varajärvi, Helsingfors, pedagogie magister Anders Stark, Kyrkslätt, filosofie magister Jon Lindström, Raseborg, ekonomie magister Milaja Sippola, Lojo, ingenjör Agneta Evers, Raseborg, diplomingenjör Jouni Peltomäki, Raseborg, ekonomie magister Marina Grönroos, Raseborg, ekonomie kandidat, Juha-Pentti Rautalahti, Raseborg, diplomingenjör Karl Myreen, Raseborg och filosofie magister Sune Helenius, Raseborg.

Utvecklingsavdelningen har hand om kulturtjänster, turism, kollektivtrafikplanering, stadens informationsservice och näringslivsfrågor.

En av den nya chefens viktigaste uppgifter är att bidra till utveckling av stadens näringsliv och hålla kontakt med företagare och industri.

Behörighetsvillkor för utvecklingschefen är en lämplig högskoleexamen, erfarenhet av utvecklingsfrågor och goda ledaregenskaper.

Mer läsning