Pappa till avliden beväring vill att Försvarsmakten tar sitt ansvar

Pappan till en av beväringarna som avled i en olycka i Skogby i Raseborg i samband med en militärövning i oktober är kritisk till att Försvarsmakten inte tar större ansvar för händelsen, skriver Vasabladet.

Olycksplankorsningen i Skogby.

I en artikel i Vasabladet på torsdagen säger Steve Lindfors från Pedersöre att han förundrar sig över att Försvarsmakten inte tar på sig något rättsligt ansvar för olyckan.

Lindfors son var en av de fyra som dog då ett tåg kolliderade med en militärlastbil vid en plankorsning med dålig sikt under en manöver i Skogby i Raseborg den 26 oktober i fjol.

Lindfors säger att den stamanställda personalen borde ta ansvar för att inte i tillräckligt hög grad ha inskärpt vikten av försiktighet vid plankorsningen där lastbilen skulle korsa järnvägen. Lindfors säger också att det tycks ha varit accepterat att inte använda säkerhetsbälte.

Lindfors säger att det är fel att skjuta över ansvaret på den beväring som körde lastbilen. Ansvaret vilar på de stamanställda.

Lindfors är även kritisk till hur Försvarsmakten hanterade informationen till anhöriga samt till de ersättningar staten betalar i dylika fall.

Olycksutredningscentralen konstaterar i sin rapport om olyckan som offentliggjordes den 7 juni bland annat att Försvarsmakten bör utveckla sitt riskhanteringsarbete. Plankorsningen i Skogby hade inte identifierats som en riskfaktor. I rapporten konstateras även att Försvarsmakten dels bör utveckla säkerhetsbältena i trupptransportfordonen så att de är lättare att använda, dels se till att användningen övervakas mer effektivt.

Vasabladet har även intervjuat en av beväringarna som överlevde olyckan. Han vittnar om att bältena är besvärliga att använda då beväringarna har en mängd utrustning på sig.

ANDRA LÄSER