Viktiga dokument i tryggt förvar

Raseborgs stadsarkiv tar hand om både gamla och nya handlingar. Arkivet hjälper stadens anställda men är också populärt bland forskarna.

Elisabeth Wahlström sköter Raseborgs stadsarkiv och ger stadens anställda råd i arkivfrågor.
– Här finns det mantalslängder, uppbördslängder – till och med enskilda kvitton.
"Ekenäs stads enskilda räkenskaper" står det på ryggen på de digra böcker som Elisabeth Wahlström lyfter fram.
Här i Raseborgs stadsarkiv bildar de gamla räkenskaperna inbundna helheter som står sida vid sida på givna platser i magasinen.
Det är en stor mängd arkivalier som efter hand införts i arkivet. Protokoll från 2010 hör till de nyaste dokumenten. Till de äldsta hör magistratens och rådstuvurättens urkunder, som till vissa delar sträcker sig tillbaka till 1700-talet.
– Det var med speciallov som vi fick hålla kvar handlingarna här, och det är jag glad över, säger Elisabeth Wahlström som är stadens arkivarie.

Inte helt fyllt

Stadsarkivet verkar i huvudbibliotekets bottenvåning där verksamheten vid sidan av personal- och arbetsrum förfogar över två arkivsalar. Här finns kapacitet att bevara över 900 hyllmeter handlingar. Merparten av magasinen är fyllda.
– Men ännu finns det rum kvar, säger Elisabeth Wahlström och berättar att det även sker en utgallring bland det material som kanaliseras till arkivet.

Ger råd inom staden

Staden måste följa arkivlagen och till Wahlströms uppgifter hör därför bland annat att vägleda tjänstemän och enheter när det gäller vilka handlingar som ska sparas och hur det bäst kunde ske.
Samtidigt hjälper hon att ta fram dokument från tidigare år. Arkivet finns främst till för stadens eget behov, säger Wahlström.
– Byggnadsinspektörerna hör till de flitigare kunderna, säger hon och förklarar att byggverksamhet även sker på tomter vilkas uppgifter kan sträcka sig längre bakåt i tiden.
Också privatpersoner kan behöva titta på handlingar som inte är dagsfärska.
– Det kan ske till exempel då man gör upp bouppteckningar.
I arkivet hittas också bland annat Ekenäs Energis handlingar, liksom privatpersoners och föreningars arkiv. En populär helhet är Emmy Hultmans samling, som omfattar uppgifter om släkter i Ekenäs.
– Släktforskarna besöker oss ofta, säger Wahlström och förklarar att arkivet är välsorterat och upplevs som behändigt.

Pojodokumenten kvar i Pojo

I arkivlokalen i Ekenäs, som ursprungligen är byggt för arkivbruk, finns samlat handlingarna från tidigare Ekenäs stad, Ekenäs landskommun, Snappertuna, Tenala och Bromarv.
Tidigare Karis stads arkiv finns nu i Västra Nylands landskapsmuseums utrymmen i Björknäs i Ekenäs. Före detta Pojo kommuns handlingar bevaras i sin tur i ett eget arkiv i Pojo gamla kommunhus.
Elisabeth Wahlström jobbar deltid och arkivet är öppet enligt överenskommelse måndag till onsdag klockan 8–15.
Wahlström rekommenderar att den som vill besöka arkivet tar kontakt på förhand, eftersom hon med jämna mellanrum jobbar i arkivhelheten i Björknäs.

ANDRA LÄSER