Bara en öppen dörr är inte tillräckligt

Samkönade vigslar engagerar, men intresserar de också?

Den är intressant, den granskning som VN har gjort i dagens tidning om hur de svenskspråkiga evangelisk-lutherska församlingarna i Västnyland förhåller sig till samkönade vigslar. Det visar sig att så här långt har endast de svenska församlingarna i Raseborg ställt sina lokaler till förfogande.

ANDRA LÄSER