14 fler vårdas på sjukhus för covid-19 än i fredags

Antalet personer som får intensivvård för covid-19 har ökat. Bilden är från intensivvårdsavdelningen vid Åbo universitetscentralsjukhus i våras. Bild: Mikael Soininen/ÅUCS

Incidensen kryper åter uppåt en aning i kustregionerna.

Sammanlagt 136 coronapatienter är intagna på sjukhus, uppger Institutet för hälsa och välfärd på måndagen. Det är 14 fler än i fredags. Av patienterna får 28 personer intensivvård, vilket är 4 fler än i fredags.

Finlands incidens, alltså antalet coronafall per 100 000 invånare de senaste två veckorna, är 118, vilket är en liten ökning. För två veckor sedan var incidensen 110.

Satakunta har landets högsta incidens, 201. Motsvarande siffra är 152 i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, 142 i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS), 83 i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt, 99 i Vasa sjukvårdsdistrikt och 20 på Åland.

Egentliga Finlands, Helsingfors och Nylands samt Vasa och Åland noterar alla en ökning med cirka 10 jämfört med i fredags.

Under tiden lördag–måndag registrerades 1 302 nya fall av coronasmitta i landet.

Snart har 72 procent fått två doser

Regeringens mål är att minst 80 procent av alla finländare över 12 ska få fullföljd vaccinering mot covid-19.

För tillfället har 84,0 procent av alla finländare över 12 år fått en vaccindos. Totalt 71,6 procent har fått även sin andra dos.

Sett till hela befolkningen har 74,0 procent fått den första dosen, medan 63,0 procent har fått även den andra dosen.