Västnyländska brandmän i unik räddningsövning

Det ser ruskigt ut. En personbil av farmarmodell är hopklämd som ett russin under den tunga lastbilshytten. Det kunde vara en riktig situation – men den här gången är det en övning.

Lyft. Här förbereder sig kursdeltagarna för att med hjälp av lyftdynor lyfta den tunga förarhytten och frigöra personbilen så den kan dras fri.

I början av veckan ordnade Västra Nylands räddningsverk en intensiv två dagars utbildning i hur personalen ska agera vid en trafikolycka där tunga fordon är inblandade.

Det krävs både specialkunskap och specialredskap, och för att kunna använda redskapen behöver man öva.

– Vi är oerhört tacksamma för vårt samarbete med Ulf Österman på Östermans Alltrans. Han har upplåtit utrymmen åt oss och krockade tunga fordon som vi får öva på, säger Juha Virolainen, huvudutbildare som till vardags är stationerad på Västra Nylands räddningsverks centralbrandstation i Esbo.

Ekenäs uppgraderas i höst

På just "hans" station finns i dagsläget Västra Nylands räddningsverks enda tunga röjningsenhet.

Avsikten är att Västra Nylands räddningsverks brandstation i Ekenäs redan i höst ska uppgraderas och få redskap som kan användas vid olyckor med tunga fordon inblandade.

Bland annat ska lyftdynor skaffas, säger Juha Virolainen. De kan användas för att lyfta tunga fordon om de i samband med en olycka råkat hamna ovanpå exempelvis en personbil. Då det tunga fordonet lyfts upp kan personbilen dras loss.

– Såväl utbildningen den här veckan som redskapsanskaffningen är ett direkt svar på att det skett en hel del olyckor med tunga fordon på det här området. Det beror i sin tur på att den tunga trafiken ökat, säger Juha Virolainen.

Nya kunskaper förs vidare

I övningen som hölls i Karis i måndags och tisdags deltog sjutton brandförmän från bland annat Högfors, Lojo och Raseborg.

De ska i sin tur få föra sina nyinhämtade kunskaper vidare till sina kolleger ute på stationerna.

– Meningen är att samma kunnande ska finnas i hela kåren. Det är också ett led i Räddningsverkets förberedelser inför den kommande landskapsreformen, säger Juha Virolainen.

En av dem som deltog i kursen var brandförman Peter Blåberg från Räddningsverkets station i Ekenäs.

– I och med att vi jobbar bara vart fjärde dygn råkar ju inte enskilda brandmän alltför ofta ut för olyckor med tunga fordon, men det är jättebra att få gå en sådan här kurs för då man en dag väl är i en dylik olyckssituation så är det viktigt att man vet hur man ska agera.

Juha Virolainen håller med:

– Just för att vi jobbar i fyra skift så är det viktigt att alla får denna utbildning, ingen vet vilket skift som är i tjänst då olyckor med tunga fordon inträffar.

ANDRA LÄSER