132 nya coronafall på söndagen – incidensen under 100 i alla sjukvårdsdistrikt

Incidensen är fortsättningsvis högst i Nyland, där den ändå fortsätter sjunka. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Antalet smittade har fortsatt sjunka runtom i landet.

På söndagen meddelar Institutet för hälsa och välfärd att 132 nya coronafall har registrerats under det senaste dygnet. Det innebär att sammanlagt 87 228 personer har testat positivt sedan pandemins början.

Antalet fall per 100 000 personer de senaste 14 dagarna är 56,2. Incidensen, som siffran också kallas, har sjunkit jämfört med de föregående 14 dagarna då den var 88,1.

Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt har landets högsta incidens på 93,5. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen 84,1 och i Vasa sjukvårdsdistrikt är incidensen 15,3.

Enligt uppgifter från i fredags vårdas 126 personer på sjukhus på grund av covid–19 (som orsakas av coronaviruset) och 31 av dem får intensivvård. Totalt har 914 dödsfall med koppling till smittan rapporterats.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.