1,3 miljoner för vattenvård – projekt Raseborgs å garanteras fortsättning

Raseborgs ås projektchef Sara Vaskio gläds över att projektet beviljats tilläggsfinansiering. Bild: Lina Enlund

NTM-centralen i Nyland stöder olika vattenvårdsprojekt med över en miljon euro. Bland projekten som gynnas finns Raseborgs å. Projektet beviljades drygt 244 000 euro vilket garanterar att det kan fortsätta åren 2022 och 2023.

Västnylands kustområde, sjöar och vattendrag låg i framkant då närings-, trafik- och miljöcentralen fördelade bidrag för vattenvårdande projekt. 27 projekt delar på nästan 1,3 miljoner euro i prövning...