Förlängt arrende för brygga på Sommarö

Tekniska nämnden i Raseborg har förlängt legoavtalet med fem privatpersoner gällande rätten att hålla en brygga på stadens mark på Sommarö i Ekenäs.

Tekniska nämnden i Raseborg förlänger ett legoavtal med fem privatpersoner för en plats för en brygga.
Det nuvarande arrendeavtalet för Lillnäs båtbrygga justeras ändå så att legorätten hänför sig till landområdet med rätt att anlägga, hålla och underhålla en brygga på vattenområdet i anslutning till det arrenderade markområdet.

ANDRA LÄSER