Musiklek portas från daghemmen

Västra Nylands musikinstitut får inte längre ordna musiklek i daghemmen i Sjundeå. All extra verksamhet måste ske efter klockan 16.

Blir utan. Katarina Kuuselas yngsta dotter Selma kan sannolikt inte få ta del av musiklekis på sitt daghem. Anu Sauramaas alla fyra barn har haft glädje av möjligheten.
Västra Nylands musikinstitut har i flera år erbjudit musiklek för daghemsbarn i Sjundeå. Verksamheten är en del av musikinstitutets utbud och har varit kostnadsbelagd för familjerna men har ägt rum i daghemmen under dagen. I praktiken har alltså musikinstitutets lärare kommit till daghemmet, tagit med sig den grupp barn som anmälts till musikinstitutet och hållit musiklek för dem i en timme. Därefter har daghemsdagen fortsatt.
I våras beslutade Sjundeå kommun att all utomstående verksamhet i daghemmen måste ske efter klockan 16. I och med att förskoleverksamheten och småbarnsfostran fått nya planer som trätt i kraft i augusti vill kommunen försäkra sig om jämställd behandling av alla barn.
– Vi vill att alla barn ska delta i vår pedagogiska verksamhet under hela den tid de är på daghemmen utan att personalen ska vara tvungen att ta hänsyn till att en viss grupp barn har musiklek under dagen, säger Mirva Alakoskela, chef för småbarnsfostran i Sjundeå.

Också kommunen betalar

Alakoskela betonar att önskemålet att se över arrangemangen kommer från personalen.
– Det har tyckt att det är svårt att planera den pedagogiska verksamheten då en del barn är borta en del av tiden. Det är också en ansvarsfråga. När barnen är i dagvård är de på vårt ansvar men musikleken ordnas av en utomstående producent och då är barnen på föräldrarnas ansvar. Det här påverkar också vår planering av personalresurser.
Alakoskela punkterar bestämt ryktet om att musikinstitutets verksamhet bekostas bara av deltagaravgifter som föräldrarna betalar. Också kommunen har betalat en klumpsumma till musikinstitutet för verksamheten. Därför hade kommunen gärna sett att institutet skulle ordna musiklek för alla barn i dagvården.
– Vårt syfte var inte att avsluta verksamheten utan vi försökte erbjuda andra alternativ, säger hon.

Inte möjligt för alla

För musikinstitutet kom beskedet ändå så sent att man inte längre hann ändra om höstens verksamhet i enlighet med Sjundeås nya direktiv. Därför ordnas ingen musiklek i Sjundeå i höst, utom två kantelegrupper för förskolebarn som ordnas i Aleksis Kiven koulu.
– Vi utreder möjligheterna att ordna musiklekis på kvällstid i Sjundeå. Jag ser det inte som omöjligt att vi får i gång verksamheten igen efter årsskiftet, säger musikinstitutets vice rektor Janne Haapanen.
Kommunens förslag att institutet ordnar musiklekis för alla barn är enligt Haapanen inte möjligt att genomföra med de nuvarande resurserna.
– Vår verksamhet förutsätter terminsavgifter av deltagarna. Att ordna musiklek för alla barn i Sjundeå skulle förutsätta en radikal omändring av vår verksamhetsmodell. Våra resurser räcker inte heller för ett sådant koncept.

Kollektivtrafik försvårar hobbyer

Föräldrar till barn som gått i musikleken har tagit emot beskedet med besvikelse. För många familjer har samarbetet varit ett enkelt sätt att ge sina barn mera musikfostran.
– På grund av den dåliga kollektivtrafiken till och från Sjundeå är det jättesvårt att ordna med kvällshobbyer för barn. Om inte den här möjligheten hade funnits hade jag inte kunnat ge mitt barn möjligheten att gå i musiklekskola, säger Anu Sauramaa, vars fyra barn alla har tagit del av musikinstitutets undervisning i daghemmet.
– Många som annars inte hade prövat på musiklek har kunnat ha det som hobby för att det har varit enkelt. Det är ett bra sätt att utöka verksamhetsmöjligheterna i Sjundeå, säger Katarina Kuusela, vars barn också har varit i musikleken det senaste året.
De köper inte kommunens motivering att det handlar om jämställd behandling av alla barn.
– Alla hobbyer sätter barn i olika situation beroende på familjens ekonomi och de möjligheter som finns på boningsorten. Det betyder inte att vi ska förbjuda dem som spelar fotboll på idrottsplanen att göra det för att mitt barn inte kan delta. Jag tycker att arrangemanget med musikleken tvärtom har jämnat ut skillnaderna, eftersom det har gett flera barn möjligheten, säger Kuusela.
– Det finns också friplatser att anhålla om och då musikleken ordnas på daghemmen behöver föräldrarna inte ordna med separat transport.

Mer än musik

Men Mirva Alakoskela betonar att det inte bara handlar om jämställd behandling av barnen, utan också om likvärdig fokus på alla delområden i planen för småbarnsfostran.
– Vi har fem delområden som vi ska beakta, musik är bara ett av dem. Vi ska också ha med motion och bildkonst till exempel, men inte har vi heller något företag som ordnar med gymnastikstunder på dagis och som kommunen betalar för.
Katarina Kuusela och Anu Sauramaa hoppas ändå att beslutet kunde ses över.
– I praktiken betyder beslutet att många barn blir utan musiklekis, även om föräldrarna skulle vilja ge dem det. Det är mycket synd, speciellt då man vet hur mycket musik inverkar på barnens utveckling, säger Katarina Kuusela.
ANDRA LÄSER