Fabriksuddens försäljning skjuts upp

Föroreningar. Marksaneringen på Fabriksuddens södra del blev mera omfattande än man hade hoppats.
Hangö stads försäljning av tomten på Fabriksudden till företaget Regatta Resorts kommer inte att bli av som tänkt nu på våren. Det står klart efter att staden fortsatt saneringen av den förorenade marken på udden. Stadsstyrelsen diskuterade ärendet i måndags och fick beskedet av tekniska verkets chef, Jukka Takala.
– Vi kan inte sälja tomten förrän de förorenade jordmassorna är borta och Närings-, trafik- och miljöcentralen gett klartecken, säger Jouko Kavander, stadsstyrelsens ordförande.
Just nu sanerar staden marken på två platser, längst ut på udden där staden ska anlägga ett parkområde och en gångstig, samt under lekparken intill Östra hamnen.
– Vid lekparken finns ännu förorenad jord, säger Kavander.
Ute på udden har man också tvingats fälla ett flertal träd. Dem hade man i den planerade parkplanen för området hoppats kunna bevara åtminstone delvis.
Försäljningen av tomten till Regatta Resorts ska ge staden en miljon euro. Kavander och Takala hoppas att försäljningen kan bli av under 2017.