Kolumn: Men vad betyder translagen för mig?

Det finns fortfarande många diskussioner som vi inte har haft om transsexualitet, och vad det betyder för vår syn på vad kön och könsidentitet egentligen är. Just sådana svåra diskussioner som kulturen kan hjälpa oss föra.

08.02.2023 14:29
Finlands föråldrade translag kommer äntligen att förnyas. Det är någonting som både politiker och aktivister har arbetat hårt för länge, och som rör upp många stora känslor. Kravet på bevisad sterilitet för att få ändra sitt juridiska kön är helt ofattbart, och det gläder mig verkligen att se det förpassas till historien.
Känslorna går heta på sociala medier efter att lagen gick igenom. Samma gamla skrämselhistorier om hur könskorrigering kommer användas för att ”tillbringa så mycket tid i dambastun som möjligt” upprepas för tusende gången, trots att sexuellt antastande i bastun, omklädningsrum och allmänna toaletter fortsättningsvis är olagligt. För övrigt är det alltid förundrande hur det för vissa verkar vara endast lagen som står mellan dem och extremt osakligt beteende. 
Tonfallet i det andra lägret är ändå inte mycket bättre. Polariseringen mellan lägren har redan gått så långt att om du uttrycker minsta tvivel om din ståndpunkt kan du bli stämplad som fiende. I detta diskussionsklimat blir det svårt, nästan omöjligt att ställa frågor kring det hela. Detta är ett enormt problem, för trots allt är transsexualitet inte någon enkel sak. För någon som hela sitt liv har levat enligt definitionen av kön som ett biologiskt faktum är det inte någon enkel omställning att börja se könsuppdelningen som beroende av personlighet eller identitet. Inte minst eftersom det också innebär en förändring av hur man själv definieras.