Banarbeten leder till totalstopp i tågtrafiken mellan Karis och Åbo

Tjälen på vintern gör att stora banarbeten måste genomföras på sommaren. Även i år leder det till störningar i trafiken på de flesta områden.

Tågtrafiken till och från Karis påverkas av sommarens banarbeten.
SPT
14.05.2021 19:04 UPPDATERAD 14.05.2021 19:08
Trafikledsverket kommer att genomföra omfattande banarbeten även denna sommar. Målet är att banarbetena ska störa trafiken så lite som möjligt, men alla störningar går inte att undvika. Till exempel påverkas tågtrafiken till och från Karis eftersom det på banavsnittet Helsingfors–Åbo, det vill säga kustbanan, utförs grundliga förbättringsarbeten. Mellan Karis och Åbo förekommer ett totalavbrott i trafiken under perioden 29.5–7.6.