125 nya fall av covid-19 i dag

Vaccineringarna framskrider i Finland. Mer än 45 procent av finländarna har fått åtminstone en dos vaccin. Bild: Ari Sundberg/SPT

Under 2 000 nya fall av covid-19 har rapporterats under de senaste två veckorna.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterade om 125 nya fall av covid-19 (som orsakas av coronaviruset) på fredagen. Sammanlagt har 93 038 personer hittills bekräftats smittade av coronaviruset i Finland.

Under de senaste 14 dagarna har 1 950 fall registrerats. Det kan jämföras med 2 894 fall under den föregående tvåveckorsperioden.

Incidencen i Finland, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, är 35,2. Under den föregående perioden var incidensen 52,2.

Incidensen är just nu högst i Egentliga Tavastlands (92,4), Mellersta Österbottens (82,9) samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (60,9). Incidensen är lägst i Lapplands sjukvårdsdistrikt (1,7).

Enligt onsdagens uppgifter vårdas 79 personer på sjukhus, av vilka 14 personer får intensivvård. Hittills har 959 personer avlidit till följd av covid-19 i Finland.

Utifrån torsdagens uppgifter har över 45 procent av befolkningen (2 546 214 personer) fått åtminstone en dos coronavaccin. Nästan 10 procent (548 640 personer) har fått två doser.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.