Stöd för att utveckla kustbanan – men tågen kan susa förbi Skogby och Sandö

Nylands förbunds slutrapport om utvecklingsalternativ för kustbanan är klar. Rapporten ger stöd för att kustbanan bör utvecklas och det glädjer Ingåpolitikern Henrik Wickström (SFP) eftersom Ingå station kan öppnas igen. Smolk i bägaren finns dock också – hållplatserna i Skogby och Sandö kan stängas.

Nylands förbund har publicerat en slutrapport där det framgår hur kustbanan kan utvecklas. Avveckling ingår också – en stängning av hållplatserna i Skogby och Sandö rekommenderas.
Johanna Lemström
29.04.2022 15:50 UPPDATERAD 02.05.2022 09:57
Nylands förbund har utrett hur kustbanan kunde utvecklas. Utgångspunkten var elektrifieringen av Hangöbanan, och målet förverkligandet av Esbo stadsbana, samt i ett tredje skede den så kallade ESA-banan mellan Esbo och Salo via Lojo. I rapporten konstaterar Nylands förbund att elektrifieringen och Esbo stadsbana tillsammans öppnar nya möjligheter för persontrafik till Hangö. Om Esbo stadsbana förverkligas kommer det också innebära att lokaltågstrafiken på kustbanan bör utvecklas.