120 nya coronafall på lördagen

Sedan coronaepidemin fick sin början har 93 158 personer smittats. Bild: Ari Sundberg/SPT

Institutet för hälsa och välfärd har publicerat dagens coronasiffror.

Totalt 120 nya fall av coronaviruset har konstaterats i Finland under det senaste dygnet, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd på lördagen.

I Helsingfors konstaterades bara nitton fall. I Åbo rapporterades ett fall.

Sammanlagt har 93 158 har smittats sedan epidemin fick sin början.

Incidensen har sjunkit och är nu 33. Incidensen betecknar antalet smittade per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Totalt 47 procent av befolkningen har nu fått sin första dos vaccin mot coronaviruset. Det motsvarar cirka 2,6 miljoner finländare.

Nästan 11 procent, drygt 600 000 finländare, har fått sin andra dos.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.