12 500 nya beväringar rycker in på måndag – också flottbasen i Åbo får rekryter

Även flottbasen i Åbo tar emot rekryter på måndag. Bild: Försvarsmakten

Nylands brigad i Dragsvik tar emot cirka 700 rekryter.

På måndag är det dags för kontingent 1/19 att inleda sin tjänstgöring vid försvarsmakten. En klar majoritet av de 12 500 rekryterna rycker in i arméns truppförband. Björneborgs brigad (2 150 rekryter), Karelska brigaden (2 070 rekryter) och Kajanalands brigad (1 880 rekryter) tar emot flest rekryter.

Det svenskspråkiga truppförbandet Nylands brigad i Raseborg hör till marinen och tar emot cirka 700 rekryter. Sammanlagt rycker 1 700 rekryter in i marinen.

Av de 1 000 marinrekryter som rycker in i Kustbrigaden kommer 200 att inleda sin tjänstgöring vid flottbasen i Pansio i Åbo. Vanligtvis kommer beväringarna till Pansio först efter rekrytskedet.

Arrangemanget beror på att huvudkasernerna i Kustbrigadens enhet i Obbnäs renoveras under åren 2019-2025. Under den tid som renoveringarna pågår kommer en del av Kustbrigadens rekryter att utbildas i Åbo.

Också Gränsbevakningsväsendet och flygvapnet tar emot rekryter på måndag.

Rekryterna inleder sin tjänstgöring med en åtta veckor lång grundutbildningsperiod varefter urvalen för manskaps- och underofficersutbildningarna görs. Den totala tjänstgöringstiden kan vara 165, 255 eller 347 dagar lång.