12 200 rekryter rycker in på måndagen – Nylands brigad tar emot 750

Bild: Kristoffer Åberg

Över 12 000 nya beväringar inleder sin tjänstgöring på måndagen. En klar majoritet av dem rycker in i armén.

Ungefär 12 200 rekryter runtom i Finland inleder sin tjänstgöring på måndagen. Nästan 9 500 av dem rycker in i armén, men också marinens, flygvapnets och gränsbevakningens truppförband får nya beväringar. 600 rekryter är kvinnor.

750 rekryter inleder sin tjänstgöring vid svenskspråkiga Nylands brigad i Dragsvik, som är en del av marinen.

–  Antalet rekryter i år är ungefär samma som tidigare år. Vinterkontingenten var lite mindre än den här sommarkontingenten, säger informatör Hanna Tallberg vid Nylands brigad.

I medeltal 80 procent av rekryterna vid Nylands brigad talar svenska som modersmål, men också finskspråkiga och engelskspråkiga beväringar brukar hitta till Dragsvik.

–  Vi har en del utbildningar som intresserar också på annat håll än i Svenskfinland. Speciellt vår internationella Amphibious Task Unit-utbildning har väckt intresse också i helt finskspråkiga områden, säger Tallberg.

Rekryterna i Dragsvik är i huvudsak från Österbotten (40 procent) och Nyland (40 procent).

Finlands största brigader hör till armén. Björneborgs brigad, Kajanalands brigad och Karelska brigaden tar på måndagen emot cirka 2 000 nya beväringar var.

Beväringarnas tjänstgöringstid är antingen 165, 255 eller 347 dygn. Tjänstgöringen inleds med en åtta veckor lång grundutbildningsperiod.