Forskning: Distansundervisningen minskade på coronafallen

Enligt forskare minskade distansundervisningen på spridningen av coronaviruset bland 16–18-åringar.

Forskare hävdar att distansundervisningen i fjol våras minskade på spridningen av coronaviruset. Foto: Jeanette Östman/SPT
Distansundervisningen minskade på coronafallen bland 16–18-åringar och deras familjemedlemmar, visar Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE:s) undersökning. Undersökningen bygger på uppgifter från i fjol våras då grundskolornas högsta klasser och andra stadiet övergick till distansundervisning.
"Det är fråga om preliminära resultat som inte kan användas för att dra starka slutsatser. Det är ändå klart att coronafallen minskade klart i kommuner som övergick till distansundervisning jämfört med kommuner som fortsatte med närundervisning", säger forskningsgruppens ledare, professor Mika Kortelainen vid Åbo universitet i ett pressmeddelande.
Grundskolornas högsta klasser och andra stadiet övergick till distansundervisning i två månader våren 2020. Syftet var att hindra spridningen av coronaepidemin. Förra veckan följde en ny, tre veckor lång distansundervisningsperiod.
Forskarna har analyserat distansundervisningens effekter på coronaspridningen med hjälp av registeruppgifter. Forskarna kunde ändå inte påvisa att coronafallen minskat mer bland 16–18-åringar än 13–15-åringar som inte varit i distansundervisning.
ANDRA LÄSER