Arbetsgruppen för Snappertuna skola tänker fortsätta kämpa – "Vi ger oss inte"

Det här läsåret finns det 34 elever i Snappertuna skola. En grupp aktiva bybor vill att elever från ett större område ska gå i Snappertuna skola, för att elevantalet ska stiga. Bildningsnämnden säger nej.

– Vi måste väcka en starkare opinion. Vi är taggade och ger oss inte. Det handlar om närdemokrati, säger Per Falenius från arbetsgruppen med representanter från Hem och skola i Snappertuna och Hembygdens vänner i Snappertuna.

ANDRA LÄSER