Trafikskyddet: Elsparkcyklarna väcker oro bland finländarna

Den allt tilltagande trenden med elsparkcyklar får både ros och ris av finländarna. Många gillar utvecklingen av fortskaffningsmedel men är också oroliga över säkerheten.

Elsparkcyklarna anses vara en orosfaktor i trafiken enligt tre av fem finländare.
SPT
27.06.2019 13:40 UPPDATERAD 27.06.2019 13:42
Enligt Trafikskyddets färska enkät är finländare oroliga för hur de allt populärare elsparkcyklarna påverkar trafikens förutseende och fotgängarnas säkerhet.
Tre av fem som svarat på enkäten anser att elsparkcyklarna bidrar till försvårande att förutse trafiken. Nästan sextio procent anser att fortskaffningsmedel så som elsparkcyklarna orsakar osäkerhet som fotgängare.
– Den maximala hastigheten för fordon som hyrs ut är 25 kilometer i timmen, vilket innebär att de räknas till lätta elfordon som kan jämställas med cyklar. Därför får man inte använda dem på trottoarer. Det lönar sig att skydda huvudet med en hjälm, säger Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen i ett pressmeddelande.

Elsparkcyklarna är också uppskattade

Nästan tre av fem anser ändå att det är bra att nya sätt att ta sig fram utvecklas. Valtonen påminner om att det lönar sig att först prova ett främmande fordon på en plats som inte stör annan trafik.
Parkeringen av elsparkcyklarna har varit mest debatterat eftersom sparkcyklarna inte har några fasta stationer.
– Att lämna en elsparkcykel efter användningen på en gångled orsakar problem för alla, särskilt för synskadade. Man kan alltså inte lämna elsparkcykeln var som helst, man måste ta hänsyn till andra vägtrafikanter, säger Valtonen.