Varför vårdas inte cancerpatienter på Raseborgs sjukhus?

Som patient upplever jag att enheterna konkurrerar i stället för att samarbeta så att de större tar de mindre enheternas patienter för att statistiken skall se sämre ut för de mindre sjukhusen.

Raseborgs sjukhus verkar stå inför stora förändringar och besparingar. Jag vill ge några synpunkter om samarbetet eller egentligen avsaknaden av samarbete mellan sjukhuset och andra enheter inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I somras konstaterades att jag har cancer och när diagnosen väl var gjord skedde allt på ett ypperligt sätt vid Raseborgs sjukhus. Jag opererades i Helsingfors och sedan skulle cellgiftsbehandlingar börja. Redan i ett tidigt skede sade man vid Raseborgs sjukhus att jag kan få behandlingar vid det egna sjukhuset. Första gången skulle i alla fall ske vid Kvinnokliniken. Det blev inte bara första gången, hur jag än har tiggt, bett och förklarat att behandlingen kan ske vid det egna sjukhuset går de inte med på det vid Kvinnokliniken. Varför?

Som patient upplever jag att enheterna konkurrerar i stället för att samarbeta så att de större tar de mindre enheternas patienter för att statistiken skall se sämre ut för de mindre sjukhusen. Före varje behandling skall blod- och urinprov tas och då jag såg att andra som behandlades i samma rum fick burkar och provrör med sig hem bad jag att också få. Svaret jag fick var att jag kunde hämta sådana i det egna sjukhuset så att kostnaden tas därifrån!

Nu är det knappast fråga om stora kostnader, men en principsak: när man med alla krafter vill hålla mig kvar som patient på Kvinnokliniken och jag betalar avgiften till den enheten anser jag att jag ska förses med burkar och provrör därifrån eftersom deras egna patienter får dem.

Varje gång jag träffar sköterskor från Raseborgs sjukhus på stan undrar de hur jag mår och varför jag inte kommer till dem på behandling och jag får förklara att jag nog försökt. Jag är knappast ensam i den här situationen och de här patienterna borde sjukhuset i Ekenäs få sköta. Det var samma sak när jag skulle på CT-röntgen, jag fick kämpa en god stund innan jag fick sköterskan övertygad om att röntgen kunde tas på mitt eget sjukhus, hon ville absolut att det skulle ske i Helsingfors.

Ett läkarbesök gjordes dagen före åttonde behandlingen och det besöket var helt onödigt, det skulle lika bra ha kunnat göras per telefon eller följande dag i samband med behandlingen, ett onödigt besök som kommunen debiteras för. Nu renoveras en avdelning vid cancerkliniken och den avdelningen är placerad på Kvinnokliniken. Det gör att Kvinnoklinikens patienter har tillgång till bara några rum vilket gör det väldigt trångt, behandlingarna som borde ges med tre veckors mellanrum ges nu med drygt tre veckors mellanrum eftersom alla inte får rum. Ändå kan man inte överlåta patienter till deras närsjukhus.

Tidigare har jag betalat poliklinikavgiften på 32,70 euro per besök men sedan början av februari har avgiften sjunkit till nio euro per gång. Jag hoppas kommunens andel har minskat lika mycket! Det innebär också att de två mål mat jag fått då jag varit cirka åtta timmar på behandling faller bort och nu får jag ett mellanmål, smörgås och yoghurt. Jag startar tidigt på morgonen och är hemma över tolv timmar senare och skall klara mig på ett mellanmål. Inte ens friska människor äter så lite för att orka.

När cellgiftsbehandlingarna är avklarade återstår ännu en blodmedicinbehandling var tredje vecka. De behandlingarna tänker jag ordna så att jag får dem vid Raseborgs sjukhus, oberoende av vad man säger vid Kvinnokliniken. Det borde inte vara så att man måste kämpa, alla orkar inte heller göra det då de är sjuka. Jag är bara en patient men knappast den enda som kunde få vård vid Raseborgs sjukhus, men som inte får det.

Också med tanke på resorna är det inte vettigt att åka tur och retur med taxi till Helsingfors, för cirka 400 euro i stället för att åka till det egna sjukhuset för ungefär 70 euro.

Snart sätter jag mig igen i taxin för behandling i Helsingfors fast vården kunde ske på det egna sjukhuset.

Öka Raseborgs sjukhus inkomster

Undantagsvis tillåts signatur. Red.

ANDRA LÄSER