Kolumn: Vilken bioekonomivision representerar du?

Kan teknologi lösa miljöproblem? För många är säkert det naturliga svaret ja. Själv är jag inte helt säker. Jag är rädd att många av lösningarna i själva verket är ett sätt att tillfälligt behandla symptom som beror på överkonsumtion och ohållbar användning av naturresurser.

13.01.2023 14:21
Jag fick plötsligt chansen att delta i projektet CCUS ZEN, som jobbar för ökad spridning av teknologi för koldioxidavskiljning och -lagring i Europa. En av de många faktorerna som utreds är social acceptans av teknologi som fångar upp kol från luften eller från enskilda utsläppskällor. Därefter återanvänds kolet eller injiceras ner i jorden för att lagras där. Förutom att sätta in mig i ämnet, har jag funderat på min egen inställning till saken. Just nu är teknologin säkert en av våra bästa möjligheter att minska på koldioxidutsläpp från till exempel cement- och stålindustrin.
Under en distansföreläsning vid Yrkeshögskolan Novia tog Dr. Stefan Ewert från universitetet i Greifswald upp olika sätt att se på bioekonomi, det vill säga jord- och skogsbruk och annan användning av förnybara biologiska resurser för att producera varor, tjänster eller energi. De tre huvudsakliga synsätten är, fritt översatt, bioteknologivisionen, bioresursvisionen och den bioekologiska visionen. De två första är fokuserade på teknik, forskning, utveckling och kommersialisering medan den tredje fokuserar på regionalt baserad cirkulering av näringsämnen, biodiversitet och hållbarhet på många olika plan.
Hur vi tänker oss att mat ska produceras och miljöproblem ska lösas, kan alltså variera från lösningar som tas fram i laboratorier, till att låta enheter som producerar effektivt och skapar ekonomisk tillväxt sköta jobbet, eller ekologiskt jordbruk som satsar på biodiversitet och produkter som har en lokal identitet.

ANDRA LÄSER